Welcome to JSC 'UAPF’ website
Almaty Address: Almaly district, st. Shevchenko, 80
x

Chose branch:

 • Abai
 • Abai (village)
 • Aiteke bi
 • Aqqol
 • Aqqystau
 • Aqmol v.
 • Aqsai
 • Aqsu
 • Aqsu (village)
 • Aqsu-Ayuly
 • Aqsuat
 • Aktau
 • Aqtobe
 • Aktogay (village)
 • Aktogay (station)
 • Alga
 • Almaty
 • Altai
 • Aral
 • Arqalyk
 • Arshaly
 • Arys
 • Astana
 • Astrakhanka
 • Atakent
 • Atbassar
 • Atyrau
 • Auliyekol
 • Ayagoz
 • Ayet
 • B.Momyshuly
 • Balpyk bi
 • Balkhash
 • Bayanaul
 • Beyneu
 • Besqaragai
 • Borovskoi
 • Borodulikha
 • Bulayevo
 • Glubokoye
 • Derzhavinsk
 • Yereymentau
 • Yessyk
 • Yessil
 • Zhaqsy
 • Zhalagash
 • Zhanaarqa
 • Zhanakorgan
 • Zhanaozen
 • Zhanatas
 • Zhangala
 • Zhanibek
 • Zhansugurov
 • Zharkent
 • Zhezkazgan
 • Zhelezinka
 • Zhetysai
 • Zhitiqara
 • Zhosaly
 • Zhympity
 • Zaissan
 • Zerenda
 • Inder
 • Qazygurt
 • Qalbatau
 • Kandyagash
 • Qarabalyk
 • Qarabulaq
 • Qaraganda
 • Qarazhal
 • Qarasu
 • Qaratau
 • Qaratobe
 • Karauylkeldy
 • Qarqaraly
 • Kaskelen
 • Qassym Kaissenov
 • Kegen
 • Kentau
 • Kobda
 • Kokpekty
 • Kokshetau
 • Konayev
 • Qordai
 • Qostanai
 • Qulan
 • Kulsary
 • Kurchatov
 • Kurshim
 • Qyzylorda
 • Kurmangazy
 • Lenger
 • Lisakovsk
 • Maqat
 • Makinsk
 • Mangystau
 • Martuk
 • Makhambet
 • Merki
 • Miyaly
 • Novoishimskoye
 • Nura
 • Osakarovka
 • Otegen batyr
 • Pavlodar
 • Petropavlovsk
 • Presnovka
 • Ridder
 • Rudnyі
 • Saikhin
 • Saran
 • Sarkand
 • Saryagash
 • Sarykol
 • Saryozek
 • Satpayev
 • Saumalkol
 • Semey
 • Sergeyevka
 • Stepnogorsk
 • T.Rysskulov
 • Taiynsha
 • Talgar
 • Taldykorgan
 • Talshik
 • Taraz
 • Tassqala
 • Tekeli
 • Temirbek Zhurgenov
 • Temirlan
 • Temirtau
 • Terenkol
 • Terenozek
 • Tobyl
 • Torgai
 • Toretam
 • Turkestan
 • Uzynkol
 • Uzynagash
 • Ulken Naryn
 • Uralsk
 • Urzhar
 • Ust-Kamenogorsk
 • Usharal
 • Ushtobe
 • Fyodorovka
 • Fort-Shevchenko
 • Khromtau
 • Chapayevo
 • Shyngyrlau
 • Chunja
 • Shalkar
 • Sharbaqty
 • Shardara
 • Shauildir
 • Shakhtinsk
 • Shayan
 • Shelek
 • Shemonikha
 • Shetpe
 • Shiyeli
 • Sholaqqorgan
 • Shortandy
 • Shu
 • Shubarkuduk
 • Shymkent
 • Schuchinsk
 • Ekibastuz
News

NEWS

Pension contributions of Kazakhstanis increased by 28 percent over the year

Key indicators of UAPF as of April 1

 

As of April 1, 2022, pension savings in the amount of about KZT13.0 trln were formed on the accounts of the Unified Accumulative Pension Fund contributors. For the year, from 04/01/2021 to April 01, 2022, the amount increased by KZT380.5 bln or 3.0%.

The main amount of pension savings was formed at the expense of compulsory pension contributions (CPC) and amounted to KZT12.6 trln (an increase over the past 12 months was 2.6%). The amount of pension savings on compulsory occupational pension contributions (COPC) amounted to KZT376.6 bln (an increase of 19.2%), the amount of pension savings on voluntary pension contributions (VPC) amounted to about KZT1.8 bln.

In the three months of 2022, UAPF contributors contributed KZT84.6 bln more than in the same period last year. As of April 1, 2022, depositors' accounts received pension contributions in the total amount of about KZT383.5 bln, which exceeded the figure for the same period in 2021 by 28%. Of the total contributions, 94.9% are CPC - KZT364.1 bln (an increase of 28% over the past 12 months), COPC - KZT19.1 bln (an increase of 38%), KZT304 mln (an increase of 87% for the last 12 months) %) was listed under the VPC.

In addition to the contributions of the contributors themselves, the growth of pension savings was ensured thanks to the net investment return, which from January 1 to April 1, 2022 amounted to KZT295.8 bln.

The number of individual pension saving accounts in the UAPF as of April 1, 2022 amounted to 11.7 million units. The largest number of accounts opened for compulsory pension contributions (CPC) - 10,868,993 units. Next come the accounts formed at the expense of the COPC - 562,481 units, the number of accounts at the expense of the VPC in the UAPF is now 69,188 units.

Since the beginning of the year, the UAPF has paid KZT886.7 bln to contributors, most of which were lump-sum pension benefits (LSPB) for the purpose of improving housing conditions and medical treatment - KZT822.1 bln. Benefits by age - KZT26.8 bln. Inheritance payments amounted to KZT16.9 bln, benefits in connection with leaving for permanent residence outside the Republic of Kazakhstan - KZT12.0 bln, transfers to insurance organizations amounted to about KZT6.9 bln, payments for burial - KZT1.4 bln and disability payments - KZT0.6 bln.

It should be noted that the amount of the average monthly pension benefit payment according to the schedule from the UAPF (in connection with reaching retirement age) amounted to 29,372 tenge, and the maximum amount of the monthly pension benefit payment was 707,326 tenge.


Go back