Welcome to JSC 'UAPF’ website
Almaty Address: Almaly district, st. Shevchenko, 80
x

Chose branch:

 • Abai
 • Abai (village)
 • Aiteke bi
 • Aqqol
 • Aqqystau
 • Aqmol v.
 • Aqsai
 • Aqsu
 • Aqsu (village)
 • Aqsu-Ayuly
 • Aqsuat
 • Aktau
 • Aqtobe
 • Aktogay (village)
 • Aktogay (station)
 • Alga
 • Almaty
 • Altai
 • Aral
 • Arqalyk
 • Arshaly
 • Arys
 • Astana
 • Astrakhanka
 • Atakent
 • Atbassar
 • Atyrau
 • Auliyekol
 • Ayagoz
 • Ayet
 • B.Momyshuly
 • Balpyk bi
 • Balkhash
 • Bayanaul
 • Beyneu
 • Besqaragai
 • Borovskoi
 • Borodulikha
 • Bulayevo
 • Glubokoye
 • Derzhavinsk
 • Yereymentau
 • Yessyk
 • Yessil
 • Zhaqsy
 • Zhalagash
 • Zhanaarqa
 • Zhanakorgan
 • Zhanaozen
 • Zhanatas
 • Zhangala
 • Zhanibek
 • Zhansugurov
 • Zharkent
 • Zhezkazgan
 • Zhelezinka
 • Zhetysai
 • Zhitiqara
 • Zhosaly
 • Zhympity
 • Zaissan
 • Zerenda
 • Inder
 • Qazygurt
 • Qalbatau
 • Kandyagash
 • Qarabalyk
 • Qarabulaq
 • Qaraganda
 • Qarazhal
 • Qarasu
 • Qaratau
 • Qaratobe
 • Karauylkeldy
 • Qarqaraly
 • Kaskelen
 • Qassym Kaissenov
 • Kegen
 • Kentau
 • Kobda
 • Kokpekty
 • Kokshetau
 • Konayev
 • Qordai
 • Qostanai
 • Qulan
 • Kulsary
 • Kurchatov
 • Kurshim
 • Qyzylorda
 • Kurmangazy
 • Lenger
 • Lisakovsk
 • Maqat
 • Makinsk
 • Mangystau
 • Martuk
 • Makhambet
 • Merki
 • Miyaly
 • Novoishimskoye
 • Nura
 • Osakarovka
 • Otegen batyr
 • Pavlodar
 • Petropavlovsk
 • Presnovka
 • Ridder
 • Rudnyі
 • Saikhin
 • Saran
 • Sarkand
 • Saryagash
 • Sarykol
 • Saryozek
 • Satpayev
 • Saumalkol
 • Semey
 • Sergeyevka
 • Stepnogorsk
 • T.Rysskulov
 • Taiynsha
 • Talgar
 • Taldykorgan
 • Talshik
 • Taraz
 • Tassqala
 • Tekeli
 • Temirbek Zhurgenov
 • Temirlan
 • Temirtau
 • Terenkol
 • Terenozek
 • Tobyl
 • Torgai
 • Toretam
 • Turkestan
 • Uzynkol
 • Uzynagash
 • Ulken Naryn
 • Uralsk
 • Urzhar
 • Ust-Kamenogorsk
 • Usharal
 • Ushtobe
 • Fyodorovka
 • Fort-Shevchenko
 • Khromtau
 • Chapayevo
 • Shyngyrlau
 • Chunja
 • Shalkar
 • Sharbaqty
 • Shardara
 • Shauildir
 • Shakhtinsk
 • Shayan
 • Shelek
 • Shemonikha
 • Shetpe
 • Shiyeli
 • Sholaqqorgan
 • Shortandy
 • Shu
 • Shubarkuduk
 • Shymkent
 • Schuchinsk
 • Ekibastuz
Investment activities

BRIEF OVERVIEW OF INVESTMENT ACTIVITIES IN  PENSION AND OWN ASSETS

Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.05.2024)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.04.2024)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.03.2024)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.02.2024)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.01.2024)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.12.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.11.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.10.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.09.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.08.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.07.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.06.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.05.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.04.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.03.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.02.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.01.2023)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.12.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.11.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.10.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.09.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.08.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.07.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.06.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.05.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.04.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.03.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.02.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.01.2022)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.12.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.11.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.10.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.09.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.08.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.07.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.06.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.05.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов
Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.04.2021)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.03.2021)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.02.2021)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.01.2021)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.12.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.11.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.10.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.09.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.08.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.07.2020)  
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.06.2020)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.05.2020)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.04.2020)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.03.2020)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.02.2020)
Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов  Brief overview of investment activities in pension and own assets (01.01.2020)