Жинақтар

19 167 346 514 мың KZT

МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары

1 003 145 109 мың KZT

МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен жыл басынан бергі зейнетақы жарналары

77 508 949 мың KZT

ЖМЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары

77 547 413 мың KZT

ЖМЗЖ есебінен жыл басынан бергі зейнетақы жарналары

МЗЖ (міндетті зейнетақы жарналары) бойынша зейнетақы жинақтары

МКЗЖ (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары) бойынша зейнетақы жинақтары

ЕЗЖ (ерікті зейнетақы жарналары) бойынша зейнетақы жинақтары

ЖМЗЖ (Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары) бойынша зейнетақы жинақтары

Төлемдер

367 372 989 мың KZT

жыл басынан бергі зейнетақы төлемдері

12 151 901

Салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) саны, оның ішінде:

11 053 779

МЗЖ (міндетті зейнетақы жарналары) бойынша шоттар

681 431

МКЗЖ (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары) бойынша шоттар

416 691

ЕЗЖ (ерікті зейнетақы жарналары) бойынша шоттар

Шартты зейнетақы шоттарының саны

3 799 327

ЖМЗЖ (жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары) бойынша шоттар

Инвестициялық кіріс

9 199 610 778 мың KZT

2013 жылдың қыркүйегінен бастап 2024 жылдың 01 маусымға 2024 дейінгі кезеңдегі таза инвестициялық кіріс (ЖМЗЖ қоспағанда)

648 582 419 мың KZT

жыл басынан бергі инвестициялық кіріс

631 453 627 мың KZT

жыл басынан бергі таза инвестициялық кіріс

-99 028 мың KZT

ЖМЗЖ есебінен жыл басынан бергі инвестициялық кіріс

-97 543 мың KZT

ЖМЗЖ есебінен жыл басынан бергі таза инвестициялық кіріс